Cookies: Utilizamos cookies, sólo para realizar un seguimiento de las visitas a nuestro sitio web, no almacenamos ningún dato personal.
El Gabinet Psicopedagògic realitza una labor de suport al sistema escolar a través de l'avaluació, la intervenció educativa i l'orientació a alumnes, familiars i docents. 

Este servei municipal compta amb una psicòloga i una treballadora social que estan en permanent contacte amb els centres educatius del municipi i que tenen entre les seues funcions principals l'atenció i orientació a l'alumnat amb necessitats educatives especials. 

Les professionals del Gabinet Psicopedagògic s'ocupen també dels problemes de conducta o dels conflictes en la convivència, d'aportar tota la informació i ajuda necessària per a tramitar aquells recursos educatius i socials que puga necessitar l'alumnat i la seua família, i d'abordar problemàtiques com l'absentisme escolar. 

Els pares poden trobar en este servei tota la informació, orientació i assessorament que precisen i, en cas de necessitar una ajuda major, ser derivats a recursos especialitzats. 

El Gabinet Psicopedagògic depén de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament i coordina les seues intervencions amb altres organismes locals, institucions de la Generalitat i recursos privats. Atén en l'Ajuntament i en els diferents col·legis del municipi, per la qual cosa és convenient consultar els horaris.