Cookies: Utilizamos cookies, sólo para realizar un seguimiento de las visitas a nuestro sitio web, no almacenamos ningún dato personal.

AVIVA Xixona, l'Agència de Promoció del Valencià, és un servei amb el qual es pretén fer efectiu el dret de tots els ciutadans i ciutadanes a conèixer i usar el valencià. També té com a objectiu protegir la llengua i potenciar-ne la recuperació, promovent-la en tots els àmbits d'ús (al carrer, al comerç, a les empreses, etc.), però sobretot, en les actuacions municipals, on s'ha de fer efectiu l'ús oficial del valencià.

El projecte de normalització i promoció del valencià que porta a terme AVIVA Xixona es desenvolupa en tres àmbits o camps d'actuació:

  • Traducció i correcció de textos, i també assessorament lingüístic per a resoldre dubtes, tant a nivell intern de l'Ajuntament com per a la població en general. Les empreses i col·lectius diversos que usen el valencià en les retolacions, en els anuncis o en les comunicacions orals poden rebre ací l'ajuda necessària per a fer-ho de manera correcta.

  • Dinamització de la llengua a través de campanyes i activitats que estimulen l’ús del valencià en sectors determinats. Algunes de les campanyes que solen repetir-se tots els anys són l'elaboració i repartiment de cartelleria de rebaixes per a les tendes, la carta als reis mags o l'agenda anual. Entre les activitats destaca l'organització dels actes culturals en commemoració del Nou d'Octubre, amb els quals s'intenta promocionar la indústria cultural en valencià.

  • Formació a través dels cursos de valencià, que s'impartixen a la Casa de Cultura. Estos cursos servixen de preparació per als exàmens oficials de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. AVIVA Xixona ofereix, a més, tota la informació necessària sobre estes proves, aporta material d'ajuda per a preparar-les i gestiona la inscripció i convalidació de títols.

 Normativa municipal
  • Concessió d'Ajudes amb vista al Foment de l'Ús del Valencià

  • Sobre l'Ús i la Normalització del Valencià