Cookies: Utilizamos cookies, sólo para realizar un seguimiento de las visitas a nuestro sitio web, no almacenamos ningún dato personal.

L'Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local (AEDL) és el servei encarregat de dinamitzar l'activitat econòmica local a través de diferents actuacions per a potenciar la formació, l'ocupació, el comerç o el consum. Entre els seus objectius principals està el de conèixer les necessitats de formació i treball dels habitants i detectar nous jaciments d'ocupació, de forma coordinada amb altres organismes com el SERVEF, la Conselleria o l'INEM.

L'AEDL també s'encarrega de coordinar els procediments de selecció de treballadors desocupats i de gestionar els fons estructurals i de cohesió, així com altres iniciatives comunitàries. A més, l'Agència de Desenvolupament Local impulsa l'oferta formativa ocupacional i contínua partint de l'estudi de les necessitats pròpies del municipi, organitzant esdeveniments de difusió de les possibilitats d'ocupació i desenrotllament local.

Un altre dels objectius de l'AEDL és facilitar l'assessorament empresarial a totes aquelles persones interessades a crear empreses, oferint-los assessorament i realitzant un acompanyament tècnic en l'inici dels projectes empresarials per a ajudar a la seua consolidació. 

En matèria de subvencions, l'Agència s'encarrega de localitzar les convocatòries i elaborar els projectes corresponents per a aconseguir finançament d'iniciatives que complementen o suposen un valor afegit als serveis que es presten des de l'Ajuntament. D'altra banda, relacionat amb les àrees de comerç i consum, l'AEDL s'ocupa d'atendre i informar els consumidors i usuaris dels seus drets, per mitjà de campanyes divulgatives, xarrades, tallers i material publicitari, realitzant inclús actes de mediació per a la resolució de conflictes. Una altra de les funcions de l'Agència de Desenrotllament Local és el foment del turisme del municipi, donant suport a les activitats municipals que es realitzen amb eixe fi. 


Normativa municipal
  • O. M. Instal·lació Terrasses Hostaleria en la Via Pública

  • Concessió de Subvencions

  • Foment de la Modernització i Diversificació de la Indústria Agroalimentària Local

  • Banc de Terres Agrícola de Xixona

  • O. M. Horts Ecològics

  • Concessió d'Ajudes amb vista al Foment d'Ocupació

  • O. M. Abocaments

  • O. M. Medi Ambient: Sorolls i Vibracions

  • O. M. Sol·licituds de Llicències, Declaracions Responsables i Comunicacions Prèvies, Urbanístiques i Ambientals