Cookies: Utilizamos cookies, sólo para realizar un seguimiento de las visitas a nuestro sitio web, no almacenamos ningún dato personal.
Les més visitades
Regidories relacionades

Ajudes al transport

La Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Xixona, mitjançant la Resolució núm. 2017/623, de 5 de maig, ha aprovat la convocatòria i les bases que regulen la concessió d'ajudes econòmiques per al transport fora del terme municipal destinades a estudiants universitaris i estudiants de cicles formatius de grau mitjà o superior que no s'impartisquen a Xixona, i per a estudiants del programa Erasmus i estudiants de màsters oficials, curs 2016/2017. Les sol·licituds es presentaran en el registre general de l'Ajuntament de Xixona, en la seu electrònica de l’Ajuntament (sede.xixona.es) o en qualsevol de les formes previstes en la Llei de Procediment Administratiu; per mitjà del model aprovat a l’efecte i de conformitat amb les bases aprovades. El termini de presentació d'instàncies serà del 12 de maig de 2017 al 12 de juny de 2017 (tots dos inclosos).

Documentació


Comparteix:

Documents
Cercar