Cookies: Utilizamos cookies, sólo para realizar un seguimiento de las visitas a nuestro sitio web, no almacenamos ningún dato personal.

L'Agència per al Foment de la Innovació Comercial (AFIC) té com a objectiu dinamitzar el comerç del municipi, per la qual cosa els principals usuaris d'este servei són els comerciants o els qui vulguen ser-ho, que poden trobar en l'oficina AFIC tot l'assessorament que necessiten per a implantar o per a millorar el seu negoci. 

L'AFIC aporta una visió de conjunt del comerç local, fonamental per a aconseguir una ordenació comercial eficient i competitiva dins del municipi, potenciant la implantació de negocis en les zones més adequades tant per al comerciant com per a la ciutat en conjunt. Es tracta d'atendre l'interés personal i també l'interés col·lectiu i, en este sentit, un objectiu comú que es perseguix és millorar la qualitat de vida en el municipi i fer-lo més atractiu per als seus ciutadans i visitants. 

Esta oficina participa en estudis periòdics que analitzen la situació del comerç local, amb els que es busca identificar tots els factors (socials, urbanístics o econòmics) que condicionen la seua dinàmica. Realitza propostes d'actuació sobre les estratègies que s'ha de seguir i les inversions a desenvolupar.

L'Agència també s'encarrega d'executar actuacions de caràcter promocional, i exerceix una labor de coordinació entre els comerciants i les administracions local i autonòmica. Un altre dels serveis que oferix és el de facilitar informació especialitzada per mitjà de la utilització de ferramentes telemàtiques. 

L'oficina AFIC també dóna servei al propi Ajuntament, tramitant subvencions relacionades amb urbanisme comercial, mercats, campanyes o imatge promocional del comerç. 

Normativa municipal
  • O. M. Instal·lació Terrasses Hostaleria en la Via Pública

  • O. M. Sol·licituds de Llicències, Declaracions Responsables i Comunicacions Prèvies, Urbanístiques i Ambientals

  • Taxa d'obertura d'establiments

  • Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic, per la instal·lació de terrasses

  • Impost sobre activitats econòmiques (IAE)

  • O.M. Venda No Sedentària

  • ÚS MARCA “XIXONA, EL LLOC MÉS DOLÇ DEL MÓN”

  • Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals