Cookies: Utilizamos cookies, sólo para realizar un seguimiento de las visitas a nuestro sitio web, no almacenamos ningún dato personal.
Instància genèrica

Els ciutadans poden dirigir-se per escrit a l'Ajuntament emplenant l'imprès d'instància general, que s'utilitzarà en aquells tràmits pels quals no existeixi un imprès específic.