Cookies: Utilizamos cookies, sólo para realizar un seguimiento de las visitas a nuestro sitio web, no almacenamos ningún dato personal.
Les més visitades

Taller d'ocupació

L'Ajuntament de Xixona ha promogut el  taller d'ocupació "Acció cultural-Xixona 2018". Els documents adjunts són:

 • Bases bases que regulen el procés de selecció del programa.
 • Acta 2: s'especifica el certificat de professionalitat de l'especialitat formativa  del taller: Codi SSCB0110, nivell 3 "Dinamització, Programació i Desenvolupament d'Accions Culturals".
 • Acta 3: es publica la puntuació de l'alumnat que s'ha presentat en la primera fase.
 • Acta 4: baremació del personal
 • Acta 5: baremació de l'alumnat-treballador finalitzat el termini de reclamancions.
 • Acta 6: valoració i resolució de reclamacions per als llocs de treball de personal directiu, docent i de recolzament.
 • Acta 7: llista provisional d'alumnes/treballadors
 •  Acta 8: modificació de la data d'entrevista dels aspirants als  llocs de personal directiu, docent i de recolzament.
 • Acta 9: resultats baremació entrevista personal.
 • Acta 10: reclamacions.
 • Acta 11: rectificacions.

Comparteix:

Documents
Cercar