Cookies: Utilizamos cookies, sólo para realizar un seguimiento de las visitas a nuestro sitio web, no almacenamos ningún dato personal.
Les més visitades
 • Parc Empresarial "L'Espartal III"

  Parc Empresarial "L'Espartal III"

  03 febr. Llegir més

 • Procés selectiu Policia Local

  02 des. Llegir més

 • Programa de subvencions destinades a la contractació de persones joves.

  Programa de subvencions destinades a la contractació de persones joves.

  03 juny Llegir més

 • SUMA - IVTM

  SUMA - IVTM

  11 març Llegir més

 • Borsa de treball d'auxiliar administratiu.

  26 nov. Llegir més

 • Bases específiques convocatòria borsa de treball de TAG

  09 nov. Llegir més

 • Horari de l'Ecoparc

  Horari de l'Ecoparc

  26 jul. Llegir més

 • Plaça d'arquitecte tècnic interí

  19 juny Llegir més

 • Convocatòria ajudes realització obres

  07 juny Llegir més

 • Ajudes al transport

  11 maig Llegir més

Regidories relacionades
1619443754565_pleno_1.jpg

Ordre del dia del ple ordinari d'abril

Este pròxim dijous 27 d'abril a les 20:00 hores se celebrarà la sessió ordinària del Ple de la Corporació corresponent al mes d'abril. Com en els mesos anteriors i per a complir amb la necessària prudència contra la COVID, la sessió tindrà lloc per videoconferència.

1. RESOLUCIONS DES DE L'ÚLTIM PLE PERQUÈ LA CORPORACIÓ QUEDE ASSABENTADA. 
2. SECRETARIA. ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU TITULAR DE XIXONA. (EXP. 2021/364). 
3. SECRETARIA. ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT DE XIXONA. (EXP. 2021/364). 
4. SECRETARIA. MOCIÓ PER A LA POSADA EN MARXA DE XECS PER AL CONSUM EN EL COMERÇ LOCAL. (EXP. 2021/518). 
5. DEPARTAMENT JURÍDIC ADMINISTRATIU- Patrimoni.- DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA Núm. 2021/486, DE 8 D'ABRIL, SOBRE DELEGACIÓ ESPECIAL PER A LA REPRESENTACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE XIXONA EN ELS ACTES I OPERACIONS DEL PROCEDIMENT DE REVISIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ DE LES VIES  PECUÀRIES Núm. 26 "COLADA DEL PLA DEL CASTELL" I Núm. 27 "COLADA DEL RIU COSCÓ A LA SABONERÍA". (EXP. 2021/453). 
6. DEPARTAMENT JURÍDIC ADMINISTRATIU- Patrimoni.- DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA NÚM. 2021/491, DE 8 D'ABRIL, SOBRE DELEGACIÓ ESPECIAL PER A LA REPRESENTACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE XIXONA EN ELS ACTES I OPERACIONS DEL PROCEDIMENT DE REVISIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ DE LA VIA PECUÀRIA Núm. 35 "COLADA DE LA FONT DELS LLAGOSTINS". (EXP.2021/454). 
7. RECURSOS HUMANS - PROPOSTA D'APROVACIÓ RÈGIM PERMISOS I LLICÈNCIES PER AL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL DE L'AJUNTAMENT DE XIXONA. (EXP.  482/2021). 
8. CONTRACTACIÓ. RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ Núm. 2021/474, D'AMPLIACIÓ DE TERMINI D'EXECUCIÓ: "OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA CASA ROVIRA COM A  BIBLIOTECA". SUBVENCIÓ EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D'ALACANT. (EXP. CONT. 2018/1872 I O.mu-2017/1095). 
9. CONTRACTACIÓ. EXECUCIÓ DE LES OBRES DE "MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL POLÍGON INDUSTRIAL SECTOR IX-A  de XIXONA". LOT Núm. LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE I DEVOLUCIÓ DE GARANTIA. (EXP. CONT. 2018/1656 I 2020/632). 
10. INTERVENCIÓ MUNICIPAL. PROPOSTA D'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 2021/10, DEL PRESSUPOST PRORROGAT, PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS. (EXP. 2021/512). 
11. INTERVENCIÓ MUNICIPAL.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE CERTIFICACIÓ 17 I ÚLTIMA LOT 1 OBRES DE MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ  D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN EL P.I. SEGORB. (EXP.2018/1656 I 2020/632). 
12. INTERVENCIÓ MUNICIPAL. RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA Núm. 450/2021, DE 30 DE MARÇ DE 2021. EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE  LA CASA ROVIRA COM A BIBLIOTECA. APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ Núm. 14 I RECONEIXEMENT D'OBLIGACIÓ. (EXP. 2018/1872). 
13. INTERVENCIÓ MUNICIPAL. DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA Núm. 397/2021, DE 22 DE MARÇ, PER LA QUAL S'APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL  PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE XIXONA DE L'EXERCICI DE 2020. (EXP. 2021/222). 
14. INTERVENCIÓ MUNICIPAL. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME D'AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT, REGLA DE LA DESPESA I DEL LÍMIT DE  DEUTE AMB MOTIU DE LA LIQUIDIACIÓN DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'EXERCICI 2020. (EXP. 2021/278). 
15. INTERVENCIÓ MUNICIPAL. DACIÓ DE COMPTE DE LA MEMÒRIA D'ALCALDIA SOBRE SEGUIMENT DE LES INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES DE  L'EXERCICI 2020. (EXP. 2021/504). 
16. INTERVENCIÓ MUNICIPAL. DACIÓ DE COMPTE DE LA MEMÒRIA D'ALCALDIA SOBRE SEGUIMENT DE LES INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES DE L'EXERCICI 2020 FINANÇADES PER LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL. (EXP. 2021/313). 
17. INTERVENCIÓ MUNICIPAL. DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCADIA Núm. 488/2021, DE 8 D'ABRIL, PER LA QUAL S'APROVEN ELS PLANS PRESSUPOSTARIS 
A MITJÀ TERMINI 2022-2024. (EXP. 2021/471). 
18. PRECS I PREGUNTES.

Comparteix:

Documents
Cercar