Cookies: Utilizamos cookies, sólo para realizar un seguimiento de las visitas a nuestro sitio web, no almacenamos ningún dato personal.
Les més visitades
Regidories relacionades

Ajudes a la natalitat 2018

S'ha obert el termini per a la presentació de sol·licituds de les ajudes per al foment de la natalitat i l'empadronament en el municipi de Xixona, anualitat 2018.

El termini de presentació de les sol·licituds serà a partir del 9 de novembre de 2018. Les sol·licituds dels naixements o adopcions que es produïsquen a partir del dia 9 de novembre de 2018 s'hauran de formular dins dels dos mesos següents a la inscripció del descendent per filiació o adopció en el Registre Civil. En el cas de naixements o adopcions que s'hagen produït amb anterioritat a aqueixa data (de publicació de les Bases en el Butlletí Oficial de la Província), la sol·licitud haurà de formular-se en el termini de dos mesos des d'aquesta última publicació. Segons l'indicat en l'últim incís de l'article 1 de les bases que regeixen la convocatòria, adjuntades en la notícia, en cap cas s'admetran sol·licituds referents a naixements o adopcions que hagen tingut lloc abans de l'1 de gener de 2018.

Formularis de sol·licitud.


Comparteix:

Documents
Cercar