Cookies: Utilizamos cookies, sólo para realizar un seguimiento de las visitas a nuestro sitio web, no almacenamos ningún dato personal.
Les més visitades
1563184806831_CASTILLO.jpg

Consulta pública prèvia PEP Castell

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'esborrany del pla especial de protecció del castell i muralles de Xixona de conformitat amb l'article 49 bis de la LOTUP.

Es podran presentar opinions i suggeriments sobre els punts relacionats en l'esmentat
article 49.bis de la LOTUP.
A fi de facilitar la participació en la consulta pública, s'adjunta document en el qual es
indica de manera succinta els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la
necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius del pla i les possibles solucions
alternatives.
· Data de publicació: 1 de juliol de 2019
· Data de fi de publicació: 20 dies des de la data de la seva publicació en aquesta web.
· Com: A través del correu electrònic info@xixona.es

Comparteix:

Documents
Cercar