Cookies: Utilizamos cookies, sólo para realizar un seguimiento de las visitas a nuestro sitio web, no almacenamos ningún dato personal.
Les més visitades
1567501854139_Imagen.jpg

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA

Consulta pública prèvia a l'elaboració de la modificació puntual número 23 del Pla General d'Ordenació Urbana, consistent en redefinir la delimitació del sòl urbà de la poma de les ua-9 i ua-c, de conformitat amb l'article 49 bis de la LOTUP.

Es podran presentar opinions i suggeriments sobre els punts relacionats en l'esmentat article 49.bis de la LOTUP.
A fi de facilitar la participació en la consulta pública, s'adjunta document en el qual s'indica de manera succinta els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius del pla i les possibles solucions alternatives.
•     Data de publicació: 03/09/2019
•     Data de fi de publicació: 20 dies des de la data de la seva publicació en aquesta web.
•     Com: A través del correu electrònic info@xixona.es

Comparteix:

Documents
Cercar