Cookies: Utilizamos cookies, sólo para realizar un seguimiento de las visitas a nuestro sitio web, no almacenamos ningún dato personal.
Les més visitades
1587544149332_logo IVF.png

Convocatòria per a l’atorgament de préstecs bonificats IVF - liquiditat Covid-19

Podran ser beneficiaris del finançament atorgat a l’empara d’aquesta convocatòria:

– Les societats mercantils la grandària de les quals es corresponga amb la definició de Pime recollida en l’annex I del Reglament (UE) número 651/2014 de la Comissió.


Addicionalment, el sol·licitant haurà de complir almenys dos dels tres següents requisits:

1. Actiu superior a 2 milions d’euros

2. Import net de la xifra de negocis superior a 2 milions d’euros

3. Nombre de treballadors superior o igual a 10

– Els autònoms.

– Les micro empreses

– Les grans empreses.


Es pot consultar la convocatòria en documents adjunts.

Comparteix:

Documents
Cercar