jul. 11, 2022

Aprovació dels terminis i requisits de presentació de sol·licituds per a la instal·lació de llocs de venda no sedentària en les diverses festivitats a celebrar durant el segon semestre de l’any 2022 a Xixona.

Tauler d’anuncis sede electrònica

Dc_2022_891_Plazos_Venta_Ambulante

Històric de notícies