juny 4, 2024

Els treballs per al replantejament urbanístic del Cantó de Colometa i la futura plaça de l’església es troben actualment pausats, al no haver donat encara la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori i la Conselleria de Cultura i Esport el vistiplau a la modificació del sòl, que actualment és per a ús residencial i ha de canviar la seua qualificació a la de sòl per a ús dotacional.

La regidora d’Urbanisme i Obres Públiques, María Teresa Carbonell, ha recalcat que “el consistori té molt interés a tirar avant estos projectes perquè permetran canviar per complet dos zones molt cèntriques i fer-les molt més accessibles i amables per als ciutadans”.

En el moment en el qual l’administració autonòmica done llum verda a la modificació, l’Ajuntament podrà encarregar la redacció dels projectes definitius per a totes dues actuacions, de les quals ja es coneix un primer avantprojecte per al Cantó de Colometa i una proposta de disseny de l’espai per a la plaça de l’església. Tots dos documents preliminars van ser presentats i debatuts l’any passat en unes jornades participatives obertes a la ciutadania.

Referent a la zona de l’església, l’Ajuntament ja ha executat la demolició de set dels huit habitatges que deixaran el seu lloc a la nova plaça. Els set havien sigut declarats en ruïna i s’està a l’espera que la Conselleria de Cultura i Esport faça el mateix amb l’octava per a procedir al seu enderrocament.

Pel que fa al Cantó de Colometa, actualment s’està duent a terme una neteja intensiva de la parcel·la i s’impermeabilitzarà la paret mitgera per a evitar molèsties als veïns. En eixe espai està previst fer accessible el gran desnivell existent entre els carrers Alcoi i Terradets mitjançant la col·locació d’una rampa en el primer tram i un ascensor en la part més alta. També es contempla crear una xicoteta plaça i eixamplar les voreres i la calçada del carrer Alcoi.

En la plaça de l’església també hi haurà substancials millores en accessibilitat, ja que es col·locarà una rampa per a salvar l’altura entre els carrers de La Vila i Abadia, on actualment només hi ha escales. També es preveu la col·locació d’un altre ascensor.

En tots dos casos, per tant, s’amplia la superfície destinada a ús públic, es guanya espai per a les persones, i es guanya en qualitat de vida”, ha destacat la regidora Carbonell.

L’aprofitament d’estes zones està contemplat en el Pla de Regeneració del Nucli Històric de Xixona, que es va aprovar pel Ple en 2018 i que arreplega més de 30 actuacions estratègiques, amb una inversió prevista de 7 milions d’euros. El Pla es va elaborar després d’un procés participatiu que va arreplegar les opinions i demandes de la ciutadania.

Històric de notícies