Domicili:Carrer d’Alcoi, 12
Telèfon:965610300
Fax:965612115
Correu:odlxixona.es
Adscrit:Promoció i Desenvolupament Econòmic | Foment de l'Ocupació | Indústria i Energia | Agenda 21
Horari d'atenció al públic:De 9.30 h. a 14.30 h. (Es recomana sol·licitar cita prèvia)
no visible
Localització

L’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local (AEDL) és el servei encarregat de dinamitzar l’activitat econòmica local a través de diferents actuacions per a potenciar la formació, l’ocupació, el comerç o el consum. Entre els seus objectius principals està el de conèixer les necessitats de formació i treball dels habitants i detectar nous jaciments d’ocupació, de forma coordinada amb altres organismes com el SERVEF, la Conselleria o l’INEM.
 
L’AEDL també s’encarrega de coordinar els procediments de selecció de treballadors desocupats i de gestionar els fons estructurals i de cohesió, així com altres iniciatives comunitàries. A més, l’Agència de Desenvolupament Local impulsa l’oferta formativa ocupacional i contínua partint de l’estudi de les necessitats pròpies del municipi, organitzant esdeveniments de difusió de les possibilitats d’ocupació i desenrotllament local.
 
Un altre dels objectius de l’AEDL és facilitar l’assessorament empresarial a totes aquelles persones interessades a crear empreses, oferint-los assessorament i realitzant un acompanyament tècnic en l’inici dels projectes empresarials per a ajudar a la seua consolidació.
 
En matèria de subvencions, l’Agència s’encarrega de localitzar les convocatòries i elaborar els projectes corresponents per a aconseguir finançament d’iniciatives que complementen o suposen un valor afegit als serveis que es presten des de l’Ajuntament.
 
D’altra banda, relacionat amb les àrees de comerç i consum, l’AEDL s’ocupa d’atendre i informar els consumidors i usuaris dels seus drets, per mitjà de campanyes divulgatives, xarrades, tallers i material publicitari, realitzant inclús actes de mediació per a la resolució de conflictes.
 
Una altra de les funcions de l’Agència de Desenrotllament Local és el foment del turisme del municipi, donant suport a les activitats municipals que es realitzen amb eixe fi.

Normativa municipal