Ainhoa López Narbon

Regidor delegat

alopezxixona.es

REGIDOR DE

E

Cultura

E

Desenvolupament Rural

E

Joventut

E

Medi ambient

E

Participació Ciutadana

Formació acadèmica
Grau d’Enginyeria Química: UPV campus d’Alcoi (2010-2014)
Nota mitjana: 8,1
Itinerari optatiu: Química aplicada a la indústria
Màster en electroquímica. Ciència i Tecnologia: Universitat d’Alacant (2014-2015)
 
Experiència laboral
Maig 2017- Actualitat Associació d’Investigació de la Indústria Tèxtil (AITEX)
Càrrec: Tècnic en el Dep. De Gestió de EPI
Funció: Elaboració de documentació i informes tècnics, registre d’assajos a realitzar en funció de la normativa europea aplicable, anàlisi de dades dels assajos, validació d’informes, relació amb el client i realització de certificats de peces.
Juliol 2016-desembre 2016 Departament d’Enginyeria Tèxtil i Paperera (UPV)
Càrrec: Tècnic mitjà
Funció: Estudis de comportament tèrmic de tèxtils, avaluació del comportament adhesiu dels materials i estructures tèxtils, desenvolupament de dispersió de microcàpsules, avaluació del rendiment d’aplicació de microcàpsules, estudis de SEM.
Octubre 2015-desembre 2015 Departament d’Enginyeria Tèxtil i Paperera (UPV)
Càrrec: Tècnic superior
Funció: Tintura de diferents matèries amb diferents colorants, tractament foto-Fenton dels efluents generats en simulador solar (optimització de les variables del procés), tractament foto-Fenton dels efluents generats en condicions optimitzades i caracterització fisicoquímica dels efluents ja tractats.
Juny 2013-juny 2014 Associació d’Investigació de la Indústria Tèxtil (AITEX)
Càrrec: Tècnic en pràctiques en Desenvolupaments R + D, Biotecnologia i Materials
Funció: Investigació de processos de funcionalització superficial de tèxtils amb l’objecte que aquests substrats presentin capacitat d’alliberament controlat de principis actius.
Novembre 2013-juny 2014 Departament d’Enginyeria Tèxtil i Paperera (UPV)
Càrrec: Col·laboradora a través d’una Beca del MECD
Funció: Tractament foto-Fenton per a la depuració d’aigües amb residus sòlids urbans a través d’simulador solar i en condicions reals i caracterització fisicoquímica dels efluents ja tractats.
 
Publicacions
Autors: Bonet-Aracil, Mariles; Bou-Belda, Eva; López-Narbón, Ainhoa; Ferrándiz-García, Marcela; Capablanca Francès, Lucía
TÍTOL: Modificació de les propietats en els teixits de cotó tractats amb microcàpsules d’essència marina
TIPUS DE PUBLICACIÓ: Article
REVISTA: DYNA Enginyeria i Indústria
DOI: 10.6036/8670
 
Autors: M. Ferrándiz, A. López, I. Franco, D. Garcia-Garcia, D. Fenollar, R. Balart
TÍTOL: Development and characterization of Bioactive alginate microcapsules with CEDARWOOD essential oil
TIPUS DE PUBLICACIÓ: Article
REVISTA: Flavour and Fragance Journal
DOI: 10.1002/ffj.3373
 
Autors: Capablanca Llúcia, Ferrándiz Marcela, López Ainhoa
TÍTOL: encapsulation of Almond essential oil by co-extrusion / gelling using Chitosan es wall material
TIPUS DE PUBLICACIÓ: Article
REVISTA: Journal of encapsulation and Adsortion Sciences
DOI: 10.4236/jeas.2017.71004
 
Autors: Ainhoa ​​López, David Valero, Leticia García-Creu, Alfonso Sáez, Vicente García-García, Eduardo Expósito, Vicente Montiel
TÍTOL: Characterization of a new cartridge type electrocoagulation reactor (CTECR) using a three-dimensional steel wool anode
TIPUS DE PUBLICACIÓ: Article Artículo
REVISTA: Journal of Electroanalytical Chemistry
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2016.10.036
 
Comunicacions en congressos
NACIONALS
Autors: Ainhoa ​​López
TÍTOL: Disseny d’un nou reactor per al procés d’electrocoagulació
TIPUS DE COMUNICACIÓ: Ponència
CONGRÉS: XXXVI Reunió del GE-RSEQ / XVII Encontro Ibèric d’Electroquímica
ISBN: 978-84-8158-692-3
LLOC DE REALITZACIÓ: Vigo
ANY: juliol 2015
Autors: Ainhoa ​​López, Eduardo Expósito, Vicente Montiel
TÍTOL: Estudi del procés d’electrocoagulació amb un ànode d’alumini
TIPUS DE PARTICIPACIÓ: Pòster
CONGRÉS: II Congrés Online de Joves Estudiants de Electroquímica
ANY: maig 2015
 
INTERNACIONALS
Autors: P. Monllor, E. Bou-Belda, Julio F. Sanz, A. López, M. Buaki, Rosa F. Vercher, A. Domecech, R. Vicente
TÍTOL: Treatment and Reuse of Reial Textile Wastewaters by Photo-Fenton in Pilot Plant with Urban Waste Extracts
TIPUS DE PARTICIPACIÓ: Pòster
CONGRÉS: 9th European Meeting On Solar Chemistry and photocatalysis: Environmental Applications
LLOC DE REALITZACIÓ: Estrasburg (França)
ANY: juny 2016
Autors: A. López, M. Ferrándiz, L. Sánchez-Nacher, D. García-Sanoguera, R. Balart
TÍTOL: encapsulation of Cedarwood essential oil into alginate microparticles with Bioactive properties
TIPUS DE PARTICIPACIÓ: Pòster
CONGRÉS: 78TH Prague Meeting On Macromolècules: Frontiers of Polymer Colloids: From Synthesis to Macro-Scale and Nano-Scale Applications
ISBN: 978-80-85009-80-4
LLOC DE REALITZACIÓ: Praga (República Txeca)
ANY: juliol 2014
Autors: Antonio Arques, Ainhoa ​​López, Ana M. Amat, Joan Gomis and Rosa F Vercher
TÍTOL: Zero-valent iron es an alternative to Photo-Fenton- (like) processes under mild Acidic conditions for the removal of emerging pollutants.
TIPUS DE PARTICIPACIÓ: Pòster
CONGRÉS: 8th European Meeting On Solar Chemistry and photocatalysis: Environmental Applications.
LLOC DE REALITZACIÓ: Thessaloniki (Grècia)
ANY: juny 2014
 
Formació complementària
Novembre 2015. Curs semipresencial de 15 hores de Prevenció de riscos laborals: perfil investigador / laboratori per la Universitat Politècnica de València
Juliol 2015. Curs de 10 hores de Manipulador d’aliments i Al·lèrgens i intoleràncies alimentàries i contaminants químics per l’Associació de Fabricants de Torró, Derivats i Xocolata de la Comunitat Valenciana.
Octubre 2014. Curs de 35 hores d’Estadística per a investigadors per la Universitat de Salamanca a través de la plataforma MiriadaX.
 
Idiomes
Llengua materna: espanyol i valencià (certificat de Grau Mitjà per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià)
Anglès: Certificat Preliminary English Test (PET) emès per Cambridge English (Council of Europe Level B1)
 
Informàtica
Microsoft Office: nivell alt en Word, Power Point i Excel
 
Premis
Premi al certamen de “Premis als TITULATS / QUART CURS / TERCER CURS / PRIMER CURS amb millor expedient” convocat per la Universitat Politècnica de València.
Premi al millor Expedient de Tercer Curs de Grau d’Enginyeria Química convocat pel Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Industrials d’Alacant (delegació d’Alcoi).