Domicili:Plaça del Convent, 1-3
Telèfon:965610500
Correu:archivoxixona.es
Adscrit:Biblioteca i Arxiu
Horari d'atenció al públic:Dilluns, dimecres i divendres de 9.30 a 15 h. Possibilitat d'acudir un altre dia concertant cita prèvia. Tancat al juliol i agost.
no visible
Localització

L’Arxiu és un servei dirigit fonamentalment als estudiosos de la Història, que també atén les demandes que els ciutadans puguen realitzar per qüestions particulars. A més, dóna suport al treball quotidià de l’administració municipal.
 
L’arxiver és l’encarregat d’atendre les consultes dels usuaris, orientant-los i vetlant per la seguretat dels documents, que no poden eixir de l’Arxiu i que, per tant, s’han de consultar in situ. Sí que està permés fotografiar-los.
 
L’Arxiu Històric Municipal està integrat per tres seccions principals, segons la procedència dels documents.
 
El Fons Municipal és el més extens, ocupant més de 500 metres lineals de documentació. Arreplega bona part dels documents que ha generat la gestió diària de l’Ajuntament des del segle XV fins a l’actualitat. Lamentablement té importants llacunes, sobretot perquè durant la Guerra de Successió es va cremar la casa consistorial i el foc va afectar seriosament l’Arxiu.
 
El Fons Notarial compta amb 2164 llibres o protocols, redactats entre l’any 1440 i l’actualitat. Documents originals com escriptures de testaments, compravendes o cartes nupcials estan recopilats en volums i ordenats cronològicament. Els que corresponen als últims cent anys són de caràcter reservat i només poden ser consultats pels notaris. Este fons és el de major valor històric de l’Arxiu, no sols per la seua antiguitat sinò perquè recopila la documentació històrica d’altres localitats veïnes, com Busot, Castalla, Ibi, Onil i Tibi. Per a la seua adequada conservació i difusió, l’Ajuntament i el Col·legi Notarial de València van firmar un conveni de col·laboració en 2010, pioner en molts aspectes.  
 
El Fons Judicial és dels tres el més xicotet, perquè no sobrepassa els 60 metres lineals. Alberga la documentació dels jutjats que va tindre Xixona fins mitjans de la dècada dels 70, que no és poca tenint en compte que la localitat va ser cap de partit judicial. A més del Jutjat Municipal, estava el Jutjat de Primera Instància i Instrucció, la documentació del qual va quedar afectada per l’incendi de l’Ajuntament en 1930.
 
Junt amb estos tres fons essencials, de caràcter històric, l’Arxiu té la secció administrativa, formada pels documents més recents i que no para de créixer amb les aportacions periòdiques de l’Ajuntament. A més compta amb una biblioteca important en què es conserva principalment documentació jurídica i legislativa des del segle XIX, com el Butlletí Oficial de la Província i la Gaceta de Madrid (actual BOE).  
 
Les instal·lacions de l’Arxiu estan ubicades en una antiga capella construïda en el segle XVIII per l’orde tercera dels franciscans, que ha sigut rehabilitada recentment.