María José Mateo Bernabeu

mjmateoxixona.es

Participació Ciutadana:

Més de 50 anys col·laborant en diversos projectes ciutadans de Xixona, de manera
activa.
     – Membre fundacional del Centre Excursionista de Xixona, càrrec de Secretària.
     – Junta Directiva del Club Joventut de Xixona, càrrec de Secretària i Tesorera.
     – Col·laboradora Juvenil de l’Alcaldía del Senyor D. Fernando Galiana i Regidor
       Primitivo Rovira, treballant a projectes per millorar l’entorn i fer Xixona més
       verda i amable.
     – Membre de les directives de les AMPES delc Col·legis Eloy Coloma i Cristòfol
       Colom.
     – Membre de la Filà Marrocs, formant part de la directiva de la Filà durant
       diversos períodes i amb diferents responsabilitats.
     – Membre actiu de les primeres associacions de veïns de Xixona, organitzadora
       de ¨Les festes del Carrer¨, ara deseparegudes.
     – Representant de l’Ajuntament als Consells Escolars de vàries escoles, al
       Consell Escolar Municipal i Consell Escolar Comarcal.
     – Membre del Consell Econòmic i Social de Xixona, Consell Local i Comarcal de Sanitat.
     – Membre actiu d’UPV/BLOC/MÉS COMPROMíS, desde 1987. Diferents càrrecs
       orgànics locals, comarcals i nacionals. A Xixona,
            – Regidora per el BLOC de 2003 a 2007
            – Regidora per Més Compromís 2023

Trajectòria Professional:

Economista amb 38 anys d’experiència a l’entorn industrial multinacional i acadèmic,
amb una llarga trajectòria en lideratge d’equips multidisciplinars, gestionant problemes
de forma ràpida i efectiva, liderant del canvi en entorns dinàmics i de forta pressió.

1979 – 2017: Arbora&Ausonia – Procter&Gamble
Amb el càrrec de Group Manager, reportant dirèctament al Director General de
la Planta de Xixona y part de l’equip de direcció de la mateixa desde 1989.
     – 20 anys d’experiència a l’Àrea de Personal
     – 18 anys d’experiència a l’ârea de Logística

1995 – 2018: Universitat D’Alacant, Departament d’Organització d’Empreses.
Professora Associada de l’Universitat d’Alacant, impartint les classes teòriques i
practiques d’Organització i Mètodes de Treball a les Llicenciatures de
Relacions Laborals i Ciències Empresarials així com també varis seminaris i
cursos de Gestió de l’Organització i Seguretat o Projectes de Final de Carrera.

1977-1978: Monerris Planelles, S.A. – INJIHESA
Pràcticas d’Empresarials, Ajudant de Producció durant la Temporada del Torró i Gelat.

Formació:

– Formació Bàsica: C.P. Eloy Coloma
– Bachiller i COU: Institut Femení d’Alacant (Institut Miguel Hernández)
– Diplomatura en CC. Empresarials a l’Escola de Ciències Empresarials Germán
  Bernácer d’Alacant
– Llicenciatura en CC. Econòmiques i Empresarials a l’Universitat de València
  Altres cursos i certificacions:
– Implementació de Sistemes de Seguretat i Higiene a l’Entorn Industrial
– Qualitat Total i Mètodes Estadístics
– Formació de Formadors
– Cursos de Management: Lideratge Situacional, Reunions Efectives, Relacions
  Interpersonals, Direcció per Objetius, Treball en Equip, Negociacions exitoses,
  Gestió del Canvi, Gestió de la Innovació, Reability Enginery, MRP II.

Idiomes:
– Castellà i Valencià (Natiu)
– Anglès (Elemental)
– Francès (Elemental)

Informàtica:
– Usuari avançat de Fulles de Càlcul, Bases de Dades y Tractament de Textos.
– Usuari Avançat d’Aplicacions de l’Entorn SAP de Gestió de P.A., MP i Repostos.
– Usuari Avançat Paquets de Nòmina i Gestió de RR.HH., Programes de Control de Presència i Producció