Domicili:Avinguda de Joan Fuster s/n
Telèfon:965613030
Correu:jefaturaxixona.es
Adscrit:Cap de Seguretat | Seguretat i Ordre Públic | Trànsit
Horari d'atenció al públic:24 h.
no visible
Localització

La Policia Local de Xixona té les seues pròpies funcions, diferenciades d’altres cossos com el de la Guàrdia Civil, també present en el municipi.

El treball dels agents és fonamental per a fer del nostre municipi un lloc segur on viure, ja que són els encarregats de realitzar actuacions preventives encaminades a evitar la comissió d’actes delictius. També s’encarreguen de la protecció de les autoritats locals i de la vigilància o custòdia dels seus edificis i instal·lacions, així com d’altres espais públics. A més, la nostra Policia realitza feines d’auxili.

Els agents municipals tenen un paper molt important respecte al tràfic en el nucli urbà. S’encarreguen d’ordenar, senyalitzar i dirigir-lo, i també instruïxen els atestats per accidents de circulació dins del nucli urbà.

La Policia Local coopera en la resolució de conflictes privats quan és requerida per a això i participa en les funcions de Policia Administrativa i Policia Judicial.

Forma part de la Junta Local de Seguretat, l’òrgan competent per a establir les formes i procediments de col·laboració entre els membres de les Forces i Cossos de Seguretat amb competències a Xixona, i participa també en campanyes de conscienciació per a la població.

Tenen la seu a la Direcció de Policia situada a l’avinguda de Joan Fuster, un modern edifici construït en 2010 que ha servit per a millorar les condicions de treball de la nostra Policia. Allí es troba actualment el dipòsit de vehicles i una sala polivalent disponible per a reunions de veïns, xarrades, cursos o altres activitats.

Els agents presten servici permanentment, les 24 hores del dia els 365 dies de l’any.