Domicili:Calle Alcoy, 12
Telèfon:965612293
Fax:965612115
Correu:mgandiaxixona.es
Adscrit:Serveis Socials i Promoció Social | Igualtat
Horari d'atenció al públic:Dilluns i dijous de 10.30 a 13:30h
no visible
Localització

El departament de Serveiss Socials de l’Ajuntament de Xixona, ubicat en les Oficines Generals del carrer Alcoi, es va crear amb l’objectiu de garantir la cobertura de les prestacions bàsiques a la població en general i particularment a aquells ciutadans que es troben en una situació d’especial necessitat.
 
Els serveis i programes que oferix i desenvolupa este departament són els següents:
 
Assessorament, informació, valoració i orientació als ciutadans en relació als drets i recursos socials existents per a la resolució de les seues necessitats, que varien en funció del col·lectiu (tercera edat, famílies, dones, immigrants, associacions) o del tipus d’ajuda que es presta (minusvalideses, dependència, toxicomania, problemes relacionats amb l’habitatge…)
 
Servei d’Ajuda a Domicili. Oferix una sèrie d’atencions de caràcter social i personal a totes aquelles persones que, per les seues limitacions físiques, psíquiques, socioeconòmiques i/o familiars, tenen minvada la seua autonomia individual i la seua capacitat de relació.
 
Servei d’atenció a la infància i la família. Es presta amb l’objectiu que els pares i la resta de membres de l’entorn familiar dels menors de 0 a 17 anys del municipi, sobretot els que es troben en una situació de pre-risc o risc, puguen desenvolupar les capacitats necessàries per a satisfer les exigències educatives dels menors. Per a això, a més d’un programa específic per a lluitar contra l’absentisme escolar, es duen a terme diferents programes de formació de pares, tutories socials i d’acompanyament, suport psicoeducatiu del menor i tractament de problemes familiars, sempre en coordinació periòdica amb els centres escolars i els AMPA.
 
El departament de Serveis Socials està format per una treballadora social, una tècnic d’acció social, una psicopedagoga i una auxiliar de gestió.