Domicili:Calle Alcoy, 12
Telèfon:965610300
Fax:965612115
Correu:culturaxixona.es
Adscrit:Cultura
Horari d'atenció al públic:De dilluns a divendres de 9 a 14.30 h.
no visible
Localització

L’àrea de cultura de l’Ajuntament de Xixona té la missió d’oferir a tots els segments de la població una programació variada d’activitats formatives i d’oci. Tres voltes a l’any, coincidint amb els mesos de tardor, hivern i primavera (l’estiu és per a activitats més específiques), s’editen les agendes culturals on apareix detalladament tota eixa programació. Inclou funcions de teatre, concerts, xarrades, tallers, classes, cine, festes, proves esportives o concursos.

Part d’eixes activitats són organitzades directament des de l’àrea de Cultura, mentre que unes altres són impulsades per associacions o col·lectius del poble però són incorporades a la programació municipal per aconseguir-ne una més gran difusió.

Les activitats es desenvolupen principalment en tres espais que conformen l’equipament cultural municipal:

Cine de Dalt. Sala polivalent amb escenari i butaques per a prop de 400 persones. A més de projectar-se pel·lícules, fent honor al seu nom, el Cine també acull teatre, concerts o espectacles de dansa i ball. Per les seues característiques també s’utilitza en ocasions com a saló d’actes.

Casa de Cultura. Funciona a mode d’aulari. Disposa d’aules suficients per a atendre la demanda de diversos col·lectius del poble a fi d’impartir allí classes o fer conferències, entre d’altres activitats.

Sala Municipal d’Exposicions El Teatret. Situada en un antic convent de franciscans que va ser rehabilitat per a ús de la població en general. Funciona principalment com a sala d’exposicions, encara que també acull actuacions de format reduït, ja que la capacitat no sobrepassa les 150 persones.

Per a la utilització d’algun d’estos espais cal demanar el permís corresponent a l’àrea de Cultura, que compta amb dos tècniques per atendre al públic i gestionar el dia a dia del departament.