Sep 19, 2022

Programa de subvencions d’ocupació per a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020.
La destinació final d’aquestes ajudes i subvencions és la contractació per part dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana o els seus organismes autònoms, de persones desocupades menors de 30 anys d’edat, que figuren inscrites com a demandants d’ocupació en els Espais Labora de la Generalitat.

En aquest programa EMPUJU- 2022, a l’AJUNTAMENT DE XIXONA/ XIXONA, li ha correspost la quantitat de 35.324,35 € de subvenció, que juntament amb aportació municipal s’ha invertit en la CONTRACTACIÓ DE DUES PERSONES:

– 1 ENGINYERA INFORMÀTICA

– 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Històric de notícies