Torna una altra edició de l’Escola de Rock! Per a gent de 8 a 88 anys, amants del rock. Les inscripcions s’arrepleguen en l’Agència de Promoció del Valencià (Alcoi, 12).