José Martínez Sánchez

Regidor delegat

jmartinezxixona.es

RESPONSABLE

E

Camins

E

Comerç

E

Consum

E

Mercat i Comerç Ambulant

E

Promoció i Desenvolupament Econòmic

E

Trànsit i Educació Viària

FORMACIÓ ACADÈMICA
2012 AAT – Nivell 4 -Accountancy – Darlington College.
2009 Expert Universitari en Comptabilitat Superior i Gestió Administrativa, a la Universitat d’Alacant.
2005 Màster en Direcció Comercial i Màrqueting.
2004 Llicenciat en Publicitat i RR. PP. per la Universitat de Múrcia.
 
FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
2018 Formació en lideratge personal i empresarial – “LEVEL UP” -Top Level Pack
2009 XIV Curs pràctic de fiscalitat a l’Escola de Negocis de la Universitat
d’Alacant
2008 Curs sobre Auditoria de Qualitat de 60 hores.
2007 Curs sobre la implantació del Nou Pla General Comptable 2008
2005 Curs de Comerç Internacional de 85 hores impartit per CEOE
2005 Curs “Les TIC a l’empresa” de 70 hores impartit per ISEE S.A.
2004 Curs d’Anglès Comercial de 60 hores impartit per COEPA
 
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
2013 – Soci Gerent en Aigua 247 S.L: Empresa de màquines d’aigua establerta en
Alacant i amb cobertura a nivell nacional.
FUNCIONS:
– Gerent de l’empresa amb totes les tasques pròpies del responsable d’operacions de la
empresa. Desenvolupament d’un model de negoci empresarial i gestió i direcció del negoci en totes les àrees
relatives a l’empresa: Comercial, Administració, Financera i Aprovisionament.
2011-2013 Group Accountant – Business development Manager a EBAC Ltd: Empresa
multinacional dedicada a la fabricació i distribució de màquines d’aigua i deshumidificadors tant
domèstics com industrials amb seus a USA, Croàcia, Sèrbia i Alemanya.
FUNCIONS:
– Comptable responsable de grup i cap d’expansió i desenvolupament de negocis: A més de les
tasques pròpies de comptable de grup realitzant tasques com ara la consolidació comptable, controller financer,
preparació de comptes anuals, gestionar les necessitats del departament tant a nivell intern com extern
(Auditoria). Anàlisi i desenvolupament dels projectes d’expansió tant de l’empresa a nivell nacional i
internacional, com de futurs clients en l’inici del seu negoci en una tasca d’acompanyament per al total
aprofitament de les oportunitats en el mercat.
– Responsable de desenvolupament de les diferents filials de l’empresa en la distribució de les
màquines i obertura i consolidació de nous mercats sobre els ja existents.
2010-2011 Comptable general – Responsable del departament de comptabilitat de costos
a EBAC Ltd: Empresa multinacional dedicada a la fabricació i distribució de màquines d’aigua i
deshumidificadors tant domèstics com industrials amb seus a USA i Alemanya.
FUNCIONS:
– Comptable de la companyia i responsable en projecte de costos per a la companyia: Realització
de funcions de controller financer i desenvolupament i implantació d’un sistema de comptabilitat de costos
orientat a l’increment de l’eficiència i productivitat de les diferents línies de negoci. Comptable per a una de les
empreses subsidiàries a la realització d’informes financers, informes per al consell d’administració,
comptabilitat diària i preparació de comptes anuals així com la consolidació de les diferents empreses del grup.
2007-2009 Responsable departament de comptabilitat i facturació en Font Isabel:
Empresa d’àmbit nacional dedicada a la distribució de fonts purificadores i aigua mineral natural,
filial de l’Multinacional Britànica EBAC.
FUNCIONS:
– Comptable de la companyia i persona delegada de la matriu anglesa per a Espanya:
Comptabilització de factures, responsable de facturació, conciliació bancària, presentació d’informes
econòmics a la central, comptabilitat de costos, variació d’existències, elaboració d’impostos trimestrals així
com anàlisi i control del compte de pèrdues i guanys de la companyia.
– Responsable del departament de recursos humans de la companyia. Com a nexe d’unió entre la
assessoria laboral i la companyia meu treball es basa en: Elaboració de nòmines, control d’empleats, control de
comissions., gestió de les incidències i de la política de recursos humans establerta per la companyia.
2005-2007 Comptable – administratiu en Garcia i Nomdedéu S.L.L, empresa
dedicada a la fabricació i distribució de torrons en format de porcions.
FUNCIONS:
– Comptable a l’empresa realitzant totes aquelles funcions pròpies del lloc: Comptabilització de
factures, conciliació bancària, amortitzacions, variació d’existències, preparació de liquidacions
trimestrals, provisions per insolvències així com totes aquelles tasques relacionades amb l’activitat
financera de l’empresa. (Comptabilitat de costos, operacions financeres etc …)
• Funcions administratives.
• Realització de pressupostos, aprovació de comandes, tant a nivell nacional com d’exportació.
 
INFORMÀTICA
Paquet Office: Nivell expert (Microsoft Word, Excel, Outlook Express, Power
Point).
Nivell Access: Nivell mitjà.
Coneixement alt en l’ús d’Internet.
Coneixement alt del paquet SP Pime Plus Elit: Contaplus i Facturaplus
Coneixement alt del paquet CONTASOL
Coneixement del programa de comptabilitat i facturació Glovia del suport IBM
Coneixement de base de dades i gestió de correu i eines de gestió
empresarial.
 
IDIOMES
Valencià parlat: Nivell Alt / Valencià escrit: Nivell alt.
Anglès parlat: Nivell alt / Anglès escrit: Nivell alt.