Empresa dedicada a la gestió mediambiental, tractament de residus i reciclatge, necessita incorporar a la seua plantilla:

7 CONDUCTORS DE REBUIG, CONDUCTORS DE CARRETONS PUETOS DE TRIATGE

– Funcions: Conductors/as de camions, Conductor/a de carretons elevadors, Conductor/a de pales carregadores o llocs de triatge i control  de qualitat de subproducte.

-Experiència en el sector dels residus. Permís de conduir i preferentment vehicle propi.

– Jornada completa, per torns (de 06h-14.00h i de 14.00h-22.00h). Treball per a dissabtes, diumenges i festius.
– Salari i vacances segons conveni.

Persones interessades enviar Curriculum vitae a l’email adl@xixona.es indicant en l’assumpte “Oferta 02/23. Conductor/a”