Apr 3, 2023

L’Ajuntament de Xixona ha rebut una subvenció, dins del programa AVALEM TERRITORI per a fomentar els acords territorials en matèria d’ocupació i desenvolupament, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, convocatòria pluriennal per a 2023 i 2024 del programa de foment dels acords territorials en matèria d’ocupació i desenvolupament local participatiu i sostenible en la Comunitat Valenciana per import de 194.407,50 € de fons procedents del Servei Públic d’Ocupació Estatal, línia de subvenció S2941 «Ocupació pública i desenvolupament local» del programa pressupostari 31.02.00.0000.32251.4 de l’estat de despeses del pressupost de la Generalitat Valenciana.

L’actuació està subvencionada per LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació i pel Ministeri de Treball i Economia Social.

Històric de notícies