Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE)

Ciutadans (Cs)

Dª. Isabel López Galera

Alcaldessa

Responsable: Parcs i Jardins, Cap de Personal, Foment de l’Ocupació, Indústria i Energia, Tercera Edat, Seguretat i Ordre Públic, Comunicació, Transport públic, Control Pressupostari, Òrgans de Govern, Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis, Fira de Nadal.

D. Ricardo Mira García

1º Tinent d’Alcalde

Regidor de: Festes, Administració General, Protecció Civil, Hisenda, Administració Financera i Tributària, Coordinació de Contractació i Subvencions, Planta de Fem, Jutjat de pau.

D. María Teresa Carbonell Bernabeu

2º Tinent d’Alcalde

Regidor de: Personal, Biblioteca i Arxiu, Serveis Socials i Promoció Social, Educació, Patrimoni Històric Artístic, Igualtat, Protocol, Enllumenat Públic, Obres Públiques i Infraestructures.

Javier Gutiérrez Martín

D. Javier Gutiérrez Martín

Regidor de: Urbanisme i Habitatge, Obres Privades.

Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE)

Dª. Isabel López Galera

Alcaldessa

Responsable: Parcs i Jardins, Cap de Personal, Foment de l’Ocupació, Indústria i Energia, Tercera Edat, Seguretat i Ordre Públic, Comunicació, Transport públic, Control Pressupostari, Òrgans de Govern, Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis, Fira de Nadal.

D. Ricardo Mira García

1º Tinent d’Alcalde

Regidor de: Festes, Administració General, Protecció Civil, Hisenda, Administració Financera i Tributària, Coordinació de Contractació i Subvencions, Planta de Fem, Jutjat de pau.

D. María Teresa Carbonell Bernabeu

2º Tinent d’Alcalde

Regidor de: Personal, Biblioteca i Arxiu, Serveis Socials i Promoció Social, Educació, Patrimoni Històric Artístic, Igualtat, Protocol, Enllumenat Públic, Obres Públiques i Infraestructures.

Ciutadans (Cs)

Javier Gutiérrez Martín

D. Javier Gutiérrez Martín

Regidor de: Urbanisme i Habitatge, Obres Privades.