Gener 2022

Extraordinari

Abril 2022

Ordinari

Gener 2022

Ordinari

Setembre 2022

Ordinari

Febrer 2022

Ordinari

Març 2022

Ordinari

Vídeos de Plens 2022

Actas de Plenos 2021

Gener 2021

Ordinari

Abril 2021

Extraordinari

Setembre 2021

Ordinari

Febrer 2021

Ordinari

Maig 2021

Ordinari

Octubre 2021

Ordinari

Març 2021

Ordinari

Juny 2021

Ordinari

Novembre 2021

Ordinari

Abril 2021

Ordinari

Juliol 2021

Ordinari

Vídeos de Plens 2021

Vídeos de Plens 2022

Gener 2022

Extraordinari

Abril 2022

Ordinari

Gener 2022

Ordinari

Setembre 2022

Ordinari

Febrer 2022

Ordinari

Març 2022

Ordinari

Vídeos de Plens 2022

Actas de Plenos 2021

Gener 2021

Ordinari

Abril 2021

Extraordinari

Setembre 2021

Ordinari

Febrer 2021

Ordinari

Maig 2021

Ordinari

Octubre 2021

Ordinari

Març 2021

Ordinari

Juny 2021

Ordinari

Novembre 2021

Ordinari

Abril 2021

Ordinari

Juliol 2021

Ordinari

Vídeos de Plens 2021

Històric de plens