Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE)

Isabel López Galera

Alcaldessa

Responsable: Parcs i Jardins, Cap de Personal, Foment de l’Ocupació, Indústria i Energia, Tercera Edat, Seguretat i Ordre Públic, Comunicació, Transport Públic, Control Pressupostari, Òrgans de Govern, Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis, Fira de Nadal.

Ricardo Mira García

1 º Tinent Alcalde

Regidor de: Festes, Administració General, Protecció Civil, Hisenda, Administració Financera i Tributaria, Coordinació de Contractació i Subvencions, Planta de Brossa, Jutjat de Pau.

María Teresa Carbonell Bernabeu

2 º Tinent Alcalde

Regidor de: Personal, Biblioteca i Arxiu, Serveis Socials i Promoció Social, Educació, Patrimoni Històric Artístic, Igualtat, Protocol, Enllumenat Públic, Obres Públiques i Infraestructures.

Cristian Sirvent Carbonell

Regidor de: Ecoparc, Esports, Neteja Viària, Normalització Lingüística, Recollida d’Fem.

Ainhoa López Narbon

Regidor de: Medi Ambient, Desenvolupament Rural, Cultura, Joventut, Participació ciutadana.

Ciutadans (Cs)

Javier Gutiérrez Martín

Javier Gutiérrez Martín

Regidor de: Urbanisme i Vivenda, Obres Privades.

Eduardo Ferrer Arques

Regidor de: Sanitat, Turisme, Modernització i administració electrònica, Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), Cementiri, Abastiment d’aigua, Clavegueram i Recursos Hidràulics.

José Martínez Sánchez

Regidor de: Promoció i Desenvolupament Econòmic, Camins, Comerç, Consum, Mercat i Comerç Ambulant, Trànsit.

Compromís (Compromís)

Més Xixona (+X)