FACe és el punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració General de l’Estat. A través de FACe les empreses presentaran les seues factures electròniques obligatòriament a partir del 15 de Gener de 2015, sent voluntari abans d’aquesta data.

Estan exempts d’aquesta obligació les factures amb un import inferior a 5000 €.

Codi DIR3 de l´Ajuntament:  L01030839 Ajuntament de Jijona/Xixona

Oficina Comptable: GE0001781INTERVENCIÓ

Òrgan gestor: GE0001782ALCALDE

Unitat Tramitador: GE0001783INTERVENCIÓ

 

Per a consultes relatives a aspectes tècnics i eines de suport:

Telèfons: 902 879 871 – 954 304 117

Contacto aquí

Més informació en: www.facturae.gob.es

logo FACe