De porta a porta amb el paper i cartó

De porta a porta amb el paper i cartó

Sabeu que hi ha un servei gratuït d'arreplegada de cartó de porta a porta? Si tens un començ o una indústria tens un servei de recollida porta a porta gratuït que passarà una vegada a la setmana. Hem de destinar els contenidors de cartó per a ús domèstic ja que si...