El Ple de la Corporació ratifica el decret de la Regidoria d’Urbanisme, de manteniment de la suspensió llicencies de determinades instal·lacions fotovoltáicas.

El Ple de la Corporació ratifica el decret de la Regidoria d’Urbanisme, de manteniment de la suspensió llicencies de determinades instal·lacions fotovoltáicas.

El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 27 d'octubre de 2022 va ratificar, per unanimitat, el decret núm. 2022/1542, de 18 d'octubre, de la Regidoria d'Urbanisme, d'aprovació de l'informe tècnic de compliment de la Disposició Addicional 7a del TRLOTUP i...