Notícies
Jurat Crea a Xixona

Jurat Crea a Xixona

Mitjançant decret número 2023/433 de data 13 de març de 2023 s'ha procedit a nomenar als membres del jurat resultant: President: El Regidor Delegat de Promoció i Desenvolupament Econòmic de l'Ajuntament de Xixona, amb veu però sense vot, Eduardo Ferrer, i en...

Notícies per categoríes

Històric de notícies