Notícies
Edicte. Expt. 2021/1088

Edicte. Expt. 2021/1088

En compliment del que es disposa en l'art. 83 de la Llei 39/2015, d'1 de desembre, del Procediment Administratiu Comú de l'Administracions Públiques, se sotmet a informació pública, per un termini de vint (20) dies, l'Estudi d'Integració Paisatgística corresponent...

Notícies
Edicte Expte.2021/724

Edicte Expte.2021/724

En compliment del que es disposa en l'art. 83 de la Llei 39/2015, d'1 de desembre, del Procediment Administratiu Comú de l'Administracions Públiques, se sotmet a informació pública, per un termini de vint (20) dies, l'Estudi d'Integració Paisatgística corresponent...

Notícies
AJUDES A PERSONES DESOCUPADES QUE ES CONSTITUÏSQUEN EN PERSONAL TREBALLADOR AUTÒNOM O PER COMPTE PROPI.

AJUDES A PERSONES DESOCUPADES QUE ES CONSTITUÏSQUEN EN PERSONAL TREBALLADOR AUTÒNOM O PER COMPTE PROPI.

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha convocat les subvencions de foment d'ocupació dirigides a les persones emprenedores, més concretament, a les persones aturades inscrites en LABORA que creen llocs de treball mitjançant...

Notícies per categoríes

Històric de notícies