Domicili:Carrer d'Alcoi, 12
Telèfon:965626054
Correu:bgarrigosxixona.es
De dilluns a divendres de 16 a 21 h.
Atenció al públic en les oficines generals de l'Ajuntament els dimarts de 10 a 13 h.
no visible
Localització

L’Escola Municipal d’Educació d’Adults va dirigida a persones majors de 18 anys que vulguen aprendre els coneixements bàsics: llegir, escriure, expressar-se amb desimboltura, conéixer el medi físic i natural en el que viuen i realitzar les operacions matemàtiques necessàries per al dia a dia.
Estos ensenyaments formen part del Primer Cicle de la Formació de Persones Adultes, en el que s’impartixen els cursos d’alfabetització i de neolectors. A més, l’oferta formativa inclou cursos d’idiomes, com el de valencià i el d’espanyol per a estrangers.
En el cas del valencià hi ha tres nivells: elemental, mitjà i superior, de dos hores per setmana en els tres casos, i es pot accedir des dels 16 anys. S’ajusten als programes de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, que és la que s’encarrega d’examinar el domini d’esta llengua i de certificar de manera oficial el nivell adquirit. Si necessita més informació sobre els cursos de valencià la podrà obtindre en l’oficina d’AVIVA Xixona, situada en les oficines generals de l’Ajuntament en el carrer Alcoi.
Quant a les classes d’espanyol per a estrangers, estan subjectes a que hi haja la demanda suficient, i els horaris es decidixen també en funció de l’alumnat. Si no s’omplin els cursos i hi ha disposició horària suficient, existeix la possibilitat d’organitzar altres diferents a partir del mes de gener.
La matrícula roman oberta durant tot el curs. Les classes s’impartixen per les vesprades en la Casa de Cultura, encara que hi ha un horari d’atenció al públic en les oficines generals de l’Ajuntament del carrer Alcoi.