Domicili:Carrer d'Alcoi, 12
Telèfon:965610300
Correu:gpmxixona.es
Horari d'atenció al públic:Despatx: divendres de 12 a 15.30 h.
CEIP Eloy Coloma: dilluns
CEIP Cristòfol Colom: dimarts i dimecres
CEIP Sagrada Família: dijous i divendres
no visible
Localització

El Gabinet Psicopedagògic realitza una labor de suport al sistema escolar a través de l’avaluació, la intervenció educativa i l’orientació a alumnes, familiars i docents.
 
Este servei municipal compta amb una psicòloga i una treballadora social que estan en permanent contacte amb els centres educatius del municipi i que tenen entre les seues funcions principals l’atenció i orientació a l’alumnat amb necessitats educatives especials.  
 
Les professionals del Gabinet Psicopedagògic s’ocupen també dels problemes de conducta o dels conflictes en la convivència, d’aportar tota la informació i ajuda necessària per a tramitar aquells recursos educatius i socials que puga necessitar l’alumnat i la seua família, i d’abordar problemàtiques com l’absentisme escolar.
 
Els pares poden trobar en este servei tota la informació, orientació i assessorament que precisen i, en cas de necessitar una ajuda major, ser derivats a recursos especialitzats.
 
El Gabinet Psicopedagògic depén de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament i coordina les seues intervencions amb altres organismes locals, institucions de la Generalitat i recursos privats. Atén en l’Ajuntament i en els diferents col·legis del municipi, per la qual cosa és convenient consultar els horaris.