Per Resolució de 15 d’abril de 2024, del director general de Prevenció d’Incendis  Forestal (publicat en el DOGV num. 9828, de 15 d’abril de 2024) s’ha deixat en suspens totes les accions o activitas per a la crema de marges de cultiu o de residus agrícoles o forestals en terrenys forestals, en els confrontants o en la zona d’influència forestal, quedant prohibida esta activitat des del dia 15 d’abril inclòs.

Resolución DG Prevención de Incendios Forestales_2024_3241