Procés selectiu 3 places Agent Policia Local. (Exp.: 2019/1715)

Procés selectiu 3 places Agent Policia Local. (Exp.: 2019/1715)

Proceso selectivo 3 plazas Agente Policia Local. (Exp.: 2019/1715) Anunci convocatòria subsanació Anunci resultats quart exercici i següents. Anunci resultats tercer exercici i data quart exercici. Anunci resultats segon exercici i data tercer exercici. Anunci...