febr. 9, 2023

La Diputació d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Xixona la següent subvenció:

Administració otorgant: DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT

Entitat beneficiària: AJUNTAMENT DE XIXONA

Objecte de la subvenció: Campanya de Foment al Consum desenvolupada a través del Bo-Consum Nadal

Nom de la convocatòria: CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES PER A CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS. REALITZACIÓ CAMPANYES FOMENT DEL CONSUM:BONO-CONSUM EN ELS SEUS MUNICIPIS. ANUALITAT 2022. CAMPANYA NADAL

Import total concedit: 52.605,00 €

Històric de notícies