Jan 31, 2023

L’Ajuntament de Xixona, a través de la Regidoria d’Urbanisme, està fent les passes necessaris per a realitzar una modificació en el PGOU de la localitat que possibilite la instal·lació d’ascensors en la part exterior d’edificis antics que no disposen d’ells i que, per les seues característiques, no tenen l’opció de col·locar-los a l’interior.

En concret, la mesura s’aplicarà en els barris de Maria Verdú, Almarx i Sagrada Família, on la major part dels edificis estan en eixa situació. També es treballa en solucions per al nucli antic, encara que en aquest cas tindran una normativa adaptada a les característiques particulars de la zona.

La regidora d’Urbanisme, María Teresa Carbonell, explica que “un dels objectius prioritaris del consistori és l’eliminació progressiva de totes les barreres arquitectòniques per a millorar la qualitat de vida dels veïns, especialment de les persones majors i d’aquelles que tinguen problemes de mobilitat”. Afig l’edil que “en dos d’aquests barris ja s’han adaptat les voreres i ara donarem un pas perquè els seus habitatges siguen més accessibles”.

Actualment, la normativa vigent impedeix instal·lar ascensors exteriors, però amb la modificació sí que es podrà fer, permetent que s’envaïsca una part de la via pública. Per a això, hauran de complir amb diferents requisits comuns segons la zona del municipi en la qual estiguen els edificis. De fet, en cada barri s’exigirà un estudi d’integració paisatgística prèviament aprovat pel ple de l’Ajuntament.

La instal·lació estarà subjecta a diferents condicionants tècnics. Entre altres, el consistori serà l’encarregat d’avaluar la viabilitat de les modificacions que afecten els carrers per a garantir la total accessibilitat i que el vianant continue disposant de l’espai necessari per a transitar.

El procediment per a impulsar aquesta modificació es troba en una fase molt avançada, després que el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) anunciara l’aprovació de l’informe ambiental que s’exigia per a poder continuar amb el procés i que el ple haja aprovat l’expedient de modificació, que ara passarà a estar en exposició pública durant 45 dies. Posteriorment, resoltes les al·legacions que puga haver-hi, haurà d’aprovar-se definitivament pel ple de l’Ajuntament.

Històric de notícies