jul. 20, 2023

La Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Xixona la subvenció de la convocatòria “Subvencions a ajuntaments de la província d’Alacant, per a la realització d’activitats culturals, musicals i escèniques, anualitat 2023” per la línia 1, amb una dotació de 5.000 €, destinada al XVIII Festival Internacional de Guitarra ciutat de Xixona, i per la línea 2, amb una dotació de 2.300 €, per a la publicació “Historia del fútbol en Xixona: cien años entre balones y porterías.”

Històric de notícies