maig 31, 2022

El Ajuntament de Xixona ha rebut una subvenció, dins del programa AVALEM TERRITORI per a fomentar els acords territorials en matèria d’ocupació i desenvolupament, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per import de 120.750 € amb càrrec al capítol IV del subprograma 322.51, línia de subvenció S2941000, finançat amb fons procedents del Servei Públic d’ocupació Estatal.

L’actuació està subvencionada per LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació i pel Ministeri de Treball i Economia Social.

Històric de notícies