jul. 19, 2023

La Diputació d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Xixona les següents subvencions:
1)
Administració otorgant: Diputació d’Alacant
Entitat beneficiària: Ajuntament de Xixona
Objecte de la subvenció: “Publicitat i promoció de la XIV Fira de Nadal de Xixona 2022”
Nom de la convocatòria: Línia 1.- Fires i altres esdeveniments comercials. CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS, ORGANISMES AUTÒNOMS DEPENDENTS I ENTITATS LOCALS MENORS DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT PER A LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS COMPRESES DINS DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ DEL DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SECTORS PRODUCTIUS DE L’EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT, ANUALITAT 2023.
Import concedit: 7.000,00€
2)
Administració otorgant: Diputació d’Alacant
Entitat beneficiària: Ajuntament de Xixona
Objecte de la subvenció: “Elaboració de directoris d’empreses, professionals, serveis i activitats locals de Xixona”
Nom de la convocatòria: Línia 3.- Promoció econòmica. CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS, ORGANISMES AUTÒNOMS DEPENDENTS I ENTITATS LOCALS MENORS DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT PER A LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS COMPRESES DINS DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ DEL DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SECTORS PRODUCTIUS DE L’EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT, ANUALITAT 2023.
Import concedit: 5.000,00€
3)
Administració otorgant: Diputació d’Alacant
Entitat beneficiària: Ajuntament de Xixona
Objecte de la subvenció: “Taller formatiu de control biològic de plagues en els horts urbans, reparació simple, adequació i conservació del sistema de reg i instal·lació de tanca perimetral en l’Hort Urbà municipal. Assistència tècnica per al desenvolupament dels horts urbans”
Nom de la convocatòria: Línia 6.- Horts Urbans – Despesa Corrent. CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS, ORGANISMES AUTÒNOMS DEPENDENTS I ENTITATS LOCALS MENORS DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT PER A LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS COMPRESES DINS DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ DEL DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SECTORS PRODUCTIUS DE L’EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT, ANUALITAT 2023.
Import concedit: 3.000,00€

4)
Administració otorgant: Diputació d’Alacant
Entitat beneficiària: Ajuntament de Xixona
Objecte de la subvenció: “Adquisició de 16 baguls per a eines i hotels d’insectes”

Nom de la convocatòria: Línia 7.- Horts Urbans – Inversió. CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS, ORGANISMES AUTÒNOMS DEPENDENTS I ENTITATS LOCALS MENORS DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT PER A LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS COMPRESES DINS DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ DEL DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SECTORS PRODUCTIUS DE L’EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT, ANUALITAT 2023.
Import concedit: 5.375,74€

Històric de notícies