May 19, 2023

La Diputació d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Xixona la següent subvenció:

Administració otorgant: DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT

Entitat beneficiària: AJUNTAMENT DE XIXONA

Objecte de la subvenció: Campanya de Foment al Consum desenvolupada a través del Bono-Consum 2023

Nom de la convocatòria: CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES PER A CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS. REALITZACIÓ CAMPANYES FOMENT DEL CONSUM:BONO-CONSUM. ANUALITAT 2023.

Import total concedit: 116.023,00 €

Històric de notícies