Aug 8, 2022

La Diputació d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Xixona les següents subvencions:

1)

Administració atorgant: DIPUTACION PROVINCIAL D’ALACANT

Entitat beneficiària: AJUNTAMENT DE XIXONA

Objecte de la subvenció: Línia 1: Tractaments d’esterilització de colònies urbanes de gats sense propietari

Nom de la convocatòria: Convocatòria de concessió d’ajudes per al control de la salubritat pública i benestar animal (tractament esterilització de colònies urbanes de gats sense propietari i tractament control de dípters en municipis de la província d’Alacant), anualitat 2022

Import total concedit: 1.884,81 euros.

2)

Administració atorgant: DIPUTACION PROVINCIAL D’ALACANT

Entitat beneficiària: AJUNTAMENT DE XIXONA

Objecte de la subvenció: Línia 2: Tractaments de control de dípters

Nom de la convocatòria: Convocatòria de concessió d’ajudes per al control de la salubritat pública i benestar animal (tractament esterilització de colònies urbanes de gats sense propietari i tractament control de dípters en municipis de la província d’Alacant), anualitat 2022

Import total concedit: 1.911,80 euros.

Històric de notícies