Les sol·licituds es podran arreplegar i presentar en les oficines generals de l’Ajuntament.