Apr 26, 2024

En compliment del que es disposa en l’article 23.3 de la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de Protecció Civil i Gestió d’Emergències de la Comunitat Valenciana, es procedeix al tràmit d’informació pública del Pla d’Actuació Municipal enfront del Risc d’Incendis Forestals (PAM IF) de Xixona/Jijona, previ a la seua aprovació pel Ple de l’Ajuntament de Xixona/Xixona i posterior homologació per la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana.

BOP_2024_002955

PAMIF XIXONA 20240422 PÚBLICO COMPLETO

 

Històric de notícies