Apr 26, 2024

En compliment del que es disposa en l’article 23.3 de la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de Protecció Civil i Gestió d’Emergències de la Comunitat Valenciana, es procedeix al tràmit d’informació pública del Pla Territorial Municipal enfront d’Emergències (PTME) de Xixona/Jijona, previ a la seua aprovació pel Ple de l’Ajuntament de Xixona/Xixona i posterior homologació per la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana.

BOP_2024_002956

PTM_Xixona 20240422 PÚBLICO COMPLETO

Històric de notícies