març 14, 2023

Mitjançant decret número 2023/433 de data 13 de març de 2023 s’ha procedit a nomenar als membres del jurat resultant:

President: El Regidor Delegat de Promoció i Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament de Xixona, amb veu però sense vot, Eduardo Ferrer, i en substitució d’aquest Ricardo Mira, Regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Xixona.
Secretària: Raquel Pastor, Tècnica de l’Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Xixona, i en substitució d’aquesta Noelia Márquez, Tècnica de Turisme de l’Ajuntament de Xixona.
Vocals:
– Javier Sancho, Director d’Emprenedoria del Parc Científic UMH, i en substitució d’aquest Carlos Fabra, Tècnic d’Emprenedoria del PCUMH.
– María Núñez, Directora de la Seu de Xixona de la Universitat d’Alacant, i en substitució d’aquesta Esteban Pelayo, Gerent del Parc Científic d’Alacant.
– Alfonso Calero, President de Jovempa Alacant, i en substitució d’aquest Begoña Mira, Gerent de Jovempa Alacant.
– Alexandra Marín, Consultora de Sostenibilitat i Innovació CEEI Elx, i en substitució d’aquesta José Miguel Rodríguez, Tècnic en Màrqueting i Comunicació.
– Carlos Amat, Tècnic del Departament d’Emprenedoria, Comerç i Serveis de la Cambra de Comerç d’Alacant, i en substitució d’aquest María Sala, Tècnica del Departament d’Emprenedoria, Comerç i Serveis de la Cambra de Comerç d’Alacant.
– Fabián López, CEO d’Ecommaster.es, i en substitució d’aquest Pablo Marzal, Cap d’Estudis d’Ecommaster.es.
– Alfonso Gutiérrez, President d’AEX (Associació de Comerciants, Empresaris i Professionals de Xixona), i en substitució d’aquest Raúl Sáez, Vicepresident d’AEX (Associació de Comerciants, Empresaris i Professionals de Xixona).

Històric de notícies