Jul 5, 2022

La Diputació Provincial d’Alacant ha concedit una suvenció a l’Ajuntament de Xixona dins de la convocatòria “Subvencions a Ajuntaments de la província d’Alacant per a la realització d’activitats culturals, musicals i escèniques, anualitat 2022”. L’objecte de la subvenció han estat les tres línies subvencionables:

  • Línia 1: Concert de jazz amb motiu de les festes patronals, 2022. Subv. concedida: 4.000 euros.
  • Línia 2: Espectacle musical infantil estiu 2022. Subv. concedida: 2.000 euros
  • Línia 3: Làmines fotogràfiques de Xixona. Subv. concedida: 3.000 euros

Històric de notícies